/customer/www/arrangementer/ecma-avslutningskonsert-2020

CEMPE arrangementer 2019

CEMPE talks # 1  

Tema: Hovedinstrumentlærer! Muligheter, utfordringer og samarbeid. Paneldeltakere møttes for å diskutere hvordan CEMPE kan støtte opp om utviklingsarbeid i hovedinstrumentundervisningen

CEMPE talks # 2 

Tema: Innenfor/utenfor i høyere musikkutdanning - hvem får være med å leke? Paneldeltakere møttes for å diskutere innenfor- og utenforskap i høyere musikkutdanning samt hvordan dagens opptaksprøver fungerer og muligheter for utvikling. Les omtale av debatten

STUDENTtalks # 1

Tema: Meg og min kunstneriske utvikling. Diskusjonsforum for studenter, ledet av CEMPEs studentpartnere Guro U. Salvesen og Guoste Tamulynaite og med Tanja Orning som innleder. 

STUDENTtalks # 2 

Tema: Min drømmeskole. Hva får vi på Musikkhøgskolen og hva mangler vi? Hva kan vi oppsøke utenfor skolen? Hva burde skolen tilby?

STUDENTtalks # 3 

Tema: Utdanner vi musikere til en virkelighet som finnes? Paneldeltakere møttes for å diskutere ulike problemstillinger, moderert av Guro U. Salvesen og Rune Rebne. 

Konsert - Den medspillende kammermusikklærer 

I april arrangerte CEMPE en konsert, som en del av et prosjekt som undersøker hva som skjer med innstuderings-, lærings- og øvingsprosessen når kammermusikklæreren inngår som medlem på linje med studentene. 

CEMPE talks # 1  

Tema: Hovedinstrumentlærer! Muligheter, utfordringer og samarbeid. Paneldeltakere møttes for å diskutere hvordan CEMPE kan støtte opp om utviklingsarbeid i hovedinstrumentundervisningen

CEMPE talks # 2 

Tema: Innenfor/utenfor i høyere musikkutdanning - hvem får være med å leke? Paneldeltakere møttes for å diskutere innenfor- og utenforskap i høyere musikkutdanning samt hvordan dagens opptaksprøver fungerer og muligheter for utvikling. Les omtale av debatten

STUDENTtalks # 1

Tema: Meg og min kunstneriske utvikling. Diskusjonsforum for studenter, ledet av CEMPEs studentpartnere Guro U. Salvesen og Guoste Tamulynaite og med Tanja Orning som innleder. 

STUDENTtalks # 2 

Tema: Min drømmeskole. Hva får vi på Musikkhøgskolen og hva mangler vi? Hva kan vi oppsøke utenfor skolen? Hva burde skolen tilby?

STUDENTtalks # 3 

Tema: Utdanner vi musikere til en virkelighet som finnes? Paneldeltakere møttes for å diskutere ulike problemstillinger, moderert av Guro U. Salvesen og Rune Rebne. 

Konsert - Den medspillende kammermusikklærer 

I april arrangerte CEMPE en konsert, som en del av et prosjekt som undersøker hva som skjer med innstuderings-, lærings- og øvingsprosessen når kammermusikklæreren inngår som medlem på linje med studentene. 

DEBUG