CEMPE arrangementer 2017

Nasjonalt CEMPE seminar i Bergen 

25. og 26. oktober 2017 arrangerte CEMPE og Griegakademiet et nasjonalt seminar hvor tema var "Nye læringsstrategier i høyere musikkutdanning". 

The Protean Musician

I november 2017 arrangerte CEMPE en stor internasjonal konferansesammen med NMHs tre andre forskningssentre. Overordnet tema var: "Hvordan ser fremtiden ut for musikere, og hvordan kan høyere musikkutdanning best forberede studenter på denne fremtiden?"

Workshop i øving med Erja Joukamo-Ampuja

Den finske hornisten Joukamo-Ampuja holdt en workshop fokusert på øving og musikerhelse for studenter ved NMH 27. mars 2017. 

Entrepreneurship in Music - Between Artistic Autonomy and Economic Reality

27.-28. april 2017 arrangerte NMH gjennom CEMPE en internasjonal konferanse i samarbeid med Universitetet i Oslo og Handelshøyskolen BI. Konferansen satt søkelyset på spenningsfeltet mellom musik som kunst og musikk som næring, og stimulerte til diskusjoner og refleksjoner, samt en økt kompetanse i musikalskt entreprenørskap og innovasjon. Se hele programmet her.