Fagdag med CEMPE

19. august arrangerer Norges musikkhøgskole felles fagdag for alle ansatte. I år er det CEMPE som står for programmet.

Fagdagen er for alle ansatte og består av felles foredrag, parallelle sesjoner og workshoper som krever påmelding. Hensikten er å trekke Norges musikkhøgskoles ansatte inn i diskusjoner og aktiviteter knyttet til CEMPEs virksomhet.
 

Foto: NMH
Foto: NMH

Workshops

Etter lunsj vil det foregå seks parallelle workshops basert på pågående prosjekter i CEMPE . Nedenfor følger en kort beskrivelse av workshopene.

1. Improvisasjonsundervisning i gruppe for klassiske musikere (Mona Julsrud)

Mona vil gi en liten smakebit på hvordan hun jobber med fri improvisasjon for klassiske sangere, hvor klassisk sangteknikk er utgangspunktet. Deltakerne starter med språklyder fra vårt eget språk og bygger opp en «verktøykasse» av vokale påfunn. Mange av prinsippene kan overføres til andre instrumenter, så workshopen er relevant også for instrumentalister.

2. Tilbakemeldinger som motiverer og utfordrer. En presentasjon av Critical Response Process (Kristin Kjølberg)

Deltakerne på workshopen vil gjennom praktiske øvelser få erfaring med «Critical Response Process». Dette er en metode som handler om at utøveren, sammen med tilhørerne (kolleger/medstudenter) utforsker sine kunstneriske prosesser. Gjennom ulike trinn arbeider man med å stille åpne spørsmål og å gi feedback. Utøveren utfordres på den måten til å ta bevisste valg og derigjennom få et større eierskap til sin utøvelse.

3. Mesterklasser på godt og vondt (Jorun Marie Bratlie og Isabelle Perrin)

Jorunn Marie og Isabelle gjennomfører hvert sitt prosjekt omkring undervisning og læring i mesterklasser. Med utgangspunkt i disse prosjektene inviterer de til diskusjon om hva studenter og lærere kan gjøre for at studentene skal få mest mulig utbytte av å delta på mesterklasser.

4. Bevegelse, rytme og improvisasjon I: Rytmisk innlæring i «kropp og sjel» (Hans-Kristian Kjos Sørensen og Steinar Ofsdal)

Hans-Kristian vil demonstrere en innstuderingsmetodikk han har utviklet for slagverkere, der hele kroppen og stemmen aktiveres sammen med spilling på instrumentet, for å forankre memoreringa av stykket til ulike rytmiske plan. Når kroppslige, verbale, visuelle og auditive «knagger» virker sammen gjennom denne metodikken, vil stykket som skal læres memoreres på flere mentale nivå. Dette fungerer som et sikkerhetsnett og tilfører musikeren ekstra trygghet i framføringen.

Steinar vil arbeide med internalisering av springartakt i folkemusikk. Workshopen vil gi eksempler på hvordan musikken en vil lære seg kan øves inn intuitivt og ved ulike utradisjonelle tilnærminger, som tromming, dans, teoretisk/grafisk framstilling, og overføring til rytmiske mønstre i andre danser og sjangre.

5. Bevegelse, rytme og improvisasjon II: Improvisasjon: idéskaping og kommunikasjon (Eyolf Dale og Sigmund Thorp)

Eyolf vil presentere n o en arbeidsmetoder for improvisasjon som han bruker i hovedinstrument- og bandundervisning. Selv om repetisjon/gjenbruk av egne ideer kan virke identitetsskapende, kan det også være improvisatøren sin verste fiende. Målet for metodene er å unngå stagnasjon, og finne andre løsninger enn de vante.

Sigmund vil presentere ulike øvelser og innfallsvinkler til non-verbal kommunikasjon som er svært relevante for utøvere. Musikere og dirigenter kommuniserer hele tiden non-verbalt gjennom utøvingen. Stikkord som blikk, ansiktsuttrykk og bevegelser er sentrale komponenter i denne kommunikasjonen, i tillegg til det indre uttrykket som får en respons hos mottakeren/medutøveren.

6. Studentenes øving og Alexanderteknikk (Julius Pranevicius, Matz Pettersen og Stephen Parker)

Julius, Matz og lærer i Alexanderteknikk, Stephen Parker, beretter og demonstrerer fra et samarbeid om utnytting av Alexanderteknikk i studentenes øving. Tre studenter er til stede, og temaer som pust og kroppsholdning blir demonstrert.

 

Sist oppdatert: 12. august 2015