Jente utenfor vindu med cello original

Nye læringsstrategier i høyere musikkutdanning

CEMPE og Griegakademiet inviterer til nasjonalt seminar i Bergen 25. og 26. oktober 2017.

  • Onsdag 25. oktober 2017
  • Universitetet i Bergen
  • 1000/250

Program

Her finner du informasjon om påmelding, overnatting, samt detaljert program for seminaret.

Påmelding og overnatting

Meld deg på her 

Ansattpris: 1000/500 kr
Studentpris: 250/100 kr

Studenter har anledning til å søke CEMPE om reise- og overnattingsstøtte til seminaret. Søknaden må inneholde navn, institusjon og søknadsbeløp.

Deltakere kan få overnatting på Hotel Terminus til 800,- (enkeltrom)/1.000,- (dobbeltrom). Bestilling gjøres ved å sende epost til booking@grandterminus.no og opplyse om at man skal på CEMPE-konferanse i UiB-regi.

Program

ONSDAG 25. OKTOBER

10.00-11.00: Registrering og kaffe/te

11.00-11.20: Velkommen og introduksjon v/UiB og NMH/CEMPE

11.20-12.00: Keynote: Gaute Velle, professor II (UiB/bioCEED): Teori i praksis: Hvordan biologistudenter lærer gjennom yrkesutplasseringer, samarbeid og teknologi.

12.00-12.30: Morten Wensberg (UiS): Digitale dirigentstudier

12.30-13.30: LUNSJ

13.30-15.00:

- Kåre Bjørkøy (NTNU): «Opera Staging» som inngang til utøvelse av secco resitativer

- Anne Cecilie Kvammen og Johanne K. Hagen (Musikkteaterhøyskolen): Å undervise i musikkteaterfaget. Er det mulig å finne en felles didaktisk plattform i undervisningen av sang og dans?

- Peter Adam Kates (UiB): Prøvespilltrening med vekt på fysisk og mental bevissthet

15.00-15.15: Pause

15.15-16.15: Workshop: diskusjoner i grupper med deltakere fra de ulike institusjonene

18.00: Middag/sosialt i regi av UiB

TORSDAG 26. OKTOBER

09.00-10.00:

- Grete Ege (UiB, Haukeland Universitetssjukehus): Kropp og instrument, duett eller duell? Et overblikk på forskning om musikeres helse til bruk i kunnskapsbasert undervisning i Musikkfysiologi.

- Kåre Bjørkøy (NTNU): Kollokvie i testanalyse – styrking av sangstudenters innsikt og forståelse av tekster i deres sangrepertoar

10.00-10.15: Pause

10.15-11.15:

- Håkon Kvidal (NMH): Norges musikkhøgskoles strategi for digitale verktøy i læring og undervisning

- Brit Ågot Brøske (NMH): Praksis i utøvende høyere musikkutdanning – rammer, former og potensial

11.15-12.00: Oppsummering

12.00-13.00: LUNSJ

Kontakt

Ved spørsmål, kontakt Aslaug Louise Slette

Omtale

Tema for det nasjonale CEMPE-seminaret i 2017 er nye læringsstrategier i høyere musikkutdanning. I dette feltet foregår en rekke prosjekter som stimulerer til økt grad av samarbeid – mellom studenter, lærere og fagområder. En rekke av disse tar i tillegg i bruk teknologi for å stimulere digitale læringsformer og nye former for faglig samarbeid. Sist men ikke minst foregår det fruktbar utforskning av kunstnerisk utviklingsarbeid som kunnskapsgrunnlag for og i høyere musikkutdanning, og hvordan denne formen for FoU-virksomhet kan stimulere til nye former for læring i studentenes utdanningshverdag.