CEMPE Talks I: Hovedinstrumentlærer! Muligheter, utfordringer og samarbeid

 

Vi markerer oppstarten av en ny 5-års-periode for NMHs senter for fremragende utdanning med å invitere hovedinstrumentlærere til samtale og debatt.

  • Mandag 4. februar kl. 14.00 – 15.00
  • 14.00
  • Kantina v/NMH

Omtale

Temaet for årets første CEMPE Talks er hovedinstrumentundervisning og hovedinstrumentlærerrollen ved dagens NMH. Et panel bestående av hovedinstrumentlærere vil presentere sine synspunkter på dagens hovedinstrumentundervisning, og sammen med tilhørerne diskutere videre muligheter for utvikling og samarbeid. Hvordan kan CEMPE støtte opp om utviklingsarbeid i hovedinstrumentundervisningen?