CTMTP - Nordisk konferanse for musikkteori- og hørelærepedagoger

Frist for innsending av abstract: 1. august

Registreringsfrist: 12. september

Lenke til registering

Abstract på 250-300 ord sendes til ctmtp@nmh.no senest 1. august og må inneholde: 

 • Tittel 
 • Navn på innsender(e) og institusjonstilhørighet
 • Kontaktinformasjon
 • Om det skal være en paperpresentasjon eller workshop
 • Eventuelle behov for teknisk utstyr
 • Torsdag 26. september–fredag 27. september
 • Norges musikkhøgskole

Program

(foreløpig)

Torsdag 26. september - Levinsalen og 139

 • 9.00: Registrering og kaffe i foajeen på Musikkhøgskolen
 • 9.40: Velkomst og kunstnerisk innslag - Levinsalen
 • 10.00: Paperpresentasjoner/workshops
 • 12.00: Lunsj (rom 139)
 • 13.00-14.45: WORKSHOP - David Dolan - Style Improvisation med Momentum String Quartet (Anna Sonstad og Maren Ballestad på fiolin, Nora Kvam, bratsj og Iver Bunkholt, cello)
 • 15.30-17.00: Paperpresentasjoner/workshops
 • 17.30: Konsert med NMH's slagverkensemble, ledet av Rob Waring og Tomas Nilsson, med musikk av blant annet Lukas Ligeti, Per Nørgård, José Manuel Lopez, Jean Kochinsky, Rob Waring.
 • 20.00: Konferansemiddag på Brasserie Blanche

Fredag 27. september - Levinsalen

 • 8.30-9.00: Kaffe og te
 • 9.00-10.15: KEYNOTE  2. Prof. Danuta Mirka: “Sonata form inside out.” 
 • 10.30: Paperpresentasjoner/workshops
 • 12.00: Lunsj (rom 139)
 • 13.00: Paperpresentasjoner/workshops
 • 15.00-15.45: Paneldebatt om Musikteorins framtid

Omtale

26.-27. september arrangerer NMH Nordisk konferanse for musikkteori- og hørelærepedagoger i høyere utdanning. Keynotespeakere er professor David Dolan fra Guildhall School of Music and Drama, UK, og professor Danuta Mirka fra Northwestern University, USA. 

David Dolan

David Dolan har viet størstedelen av sin internasjonale karriere som konsertpianist, forsker og underviser til å utvikle og utforske klassisk improvisasjon. Han er nå professor i nettopp klassisk improvisasjon på Guildhall School of Music and Drama i London, og holder jevnlig mesterklasser og workshops på en rekke andre institusjoner, som Juilliard School, Tchaikovsky Conservatoire, Chopin University, Sibelius Academy og han har også besøkt Musikkhøgskolen tidligere. På keynoten har Dolan med seg en strykekvartett fra NMH for å demonstere måter å arbeide med klassisk improvisasjon på. Les mer om Dolan på hans hjemmeside. 

Danuta Mirka

Danuta Mirka er musikkteoretiker med en spesiell interesse for hvordan historiske musikkteoretiske aspekter kan integreres med ny forskning på musikkteori og kognisjon. Hun er professor ved Northwestern school of music utenfor Chicago. TIttel på hennes keynote er "Sonata form inside out". Les mer om Mirka her.