LATIMPE Twitter post.png

LATIMPE Platform 2020

Et varmt velkommen til LATIMPEs neste Learning & Teaching konferanse! Registreringen er nå åpen.Tema for konferansen er aktiv og studentsentrert læring og bruk av teknologi i høyere musikkutdanning. 

Omtale

Les mer på www.latimpe.eu

I oktober 2018 holdt LATIMPE sin første Learning & Teaching konferanse her på Norges musikkhøgskole. Konferansen samlet 120 lærere, forskere, studenter og musikere til en tre dagers konferanse med inspirerende workshops, presentasjoner og diskusjoner. I Wien i mai er det tid for vår andre konferanse. Denne gangen er temaet studenten som utforskende artist og læringsperspektiver på musikkteknologi i høyere musikkutdanning. Konferansen arrangeres i samarbeid med SWING-prosjektet som utforsker low-latency streaming systemer. 

Hvordan påvirker digitale verktøy læring og undervisning i høyere musikkutdanning? Hvordan kan digitale verktøy brukes til å styrke og utvikle studentsentrert og studentaktiv læring? 

Å se på digitalisering fra et læringsperspektiv gir en rekke muligheter, samtidig som det bringer med seg flere utfordringer. Det er mange spørsmål som bør stilles, og vi håper å få belyst et mangfold av disse på konferansen i mai.

 

www.latimpe.eu