LATIMPE Twitter post.png

LATIMPE Platform 2020

Den planlagte konferansen i Wien flyttes online! I denne spesielle situasjonen der alle utdanningsinstitusjoner stenges ned er det viktigere enn noen gang å møte kolleger og utveksle ideer og erfaringer. Og tema for konferansen er nettopp bruk av digitale verktøy i høyere musikkutdanning, i tillegg til studentsentrert læring og lærersamarbeid. 

Meld deg på

Medvirkende

CEMPE og Association Européenne des Conservatoires, Académies de Musique et Musikhochschulen (AEC)

Omtale

Les mer på www.latimpe.eu

 

 

Etter utbruddet av korona-viruset har høyere musikkutdanning, som de fleste andre sektorer, blitt digitalisert i rekordfart.

Men hva skjer med læringsprosessen når fysiske møter blir digitale? Hvilke verktøy er i bruk og hvilke muligheter gir de til lærere og studenter? Og hvordan kan digitale verktøy brukes til å styrke og utvikle studentsentrert og studentaktiv læring? 

Å se på digitalisering fra et læringsperspektiv gir en rekke muligheter, samtidig som det bringer med seg flere utfordringer. Det er mange spørsmål som bør stilles, og vi håper å få belyst et mangfold av disse på den digitale konferansen vår i mai. 

I oktober 2018 holdt LATIMPE sin første Learning & Teaching konferanse her på Norges musikkhøgskole. Konferansen samlet 120 lærere, forskere, studenter og musikere til en tre dagers konferanse med inspirerende workshops, presentasjoner og diskusjoner. I slutten av 2019 ble antologien Becoming Musicians - Student involvement and teacher collaboration in higher music education utgitt, der du finner mange av bidragene til konferansen. Antologien er tilgjengelig online og kan lastes ned.

www.latimpe.eu