Fremtidens musikere - redusert str.jpg

Forbindelser – Seminar om musikkfaglig interaksjon

Interaksjon og faglige forbindelser er de sentrale stikkordene for årets nasjonale CEMPE-seminar som arrangeres ved Universitetet i Stavanger. Velkommen til to dager med prosjektpresentasjoner, konsertforedrag og paneldebatt, rettet mot studenter, lærere og forskere i høyere musikkutdanning. Seminaret er gratis! 

Last ned abstracts

Meld deg på

Program

Torsdag 14. november

 

11.00-11.15

Velkommen            

11.15-12.15

Per Dahl (UiS): Blokkundervisning i musikkhistorie og verkanalyse 
Gjertrud Pedersen og Unni Løvlid (NMH): Interplaying Folk Songs

12.15-13.00

LUNSJ

13.00-14.00

Hagit Yakira (UiS) og Simon Gilbertson (UiB): A dialogical creative practice illustration: Co-constitution and inseparability

14.15-15.15

Studentstyrte prosjekter

Anna Lihn Berg  (NMH): ENSEMBLE 3030: Studentstyrt prosjekt med fokus på kunnskapsproduksjon 

Elin Kleppa Michalsen (UiS): Ensemble Sonore

15.45-16.45

Per Zanussi m/orkester: Natural Patterns

17.00-19.00

Middag 

19.30

Konsert med Stavanger Symfoniorkester

Fredag 15. november 

9.00-11.00

Ørets ettertanke
Lasse Thoresen: Reflektert lytting - om forholdet mellom vektleggingen av å gjøre vs høre og reflektere i musikkutdanningen samt en kort innføring i auditiv sonologi. 

 

Njål Ølnes (NTNU): Auditiv sonologi - en gave til utøveren. Med utgangspunkt i to forskningsprosjekter

Olaf Eggestad, moderator

11.15-12.00

Kristian Evjen (UiS)/Sanae Yoshida (NMH): Utøverne som medskapere i Finn Mortensens «Lykkehjul-sonate»

12.00-12.45

LUNSJ

12.45-14.00

Nye forbindelser - Hvor går vi videre? 
Diskusjon i plenum med studenter, ansatte og ledere for norske musikkutdanningsinstitusjoner. 

 

Omtale

Gjennom å stimulere til sterkere forbindelseslinjer mellom praksis, teori og refleksjon i vår fagportefølje kan vi utdanne bredt kompetente utøvere som lettere vil få ideer til å ta musikkfeltet i stadig nye og nyskapende retninger. Hvordan kan nye konstellasjoner av tverrfaglige tilnærminger i musikkutdanningene legge til rette og ta høyde for fremtidens behov i musikklivet?

Studenter kan søke CEMPE om støtte til reise og opphold. Send en e-post til ellen.m.stabell@nmh.no!