Velkommen til første STUDENTtalks!

STUDENTtalks er et nytt diskusjonsforum for alle studenter på NMH. Her er det rom for samtale, kritikk og diskusjon rundt det å skulle bli (eller å være?) en utøvende musiker/komponist på skolen og i samfunnet i dag.

Tema denne dagen: MEG:kunstnerisk utvikling

Gratis boller, kaffe og frukt!

Medvirkende

Tanja Orning, innleder

Program

MEG: kunstnerisk utvikling

I første samling diskuterer vi det å være musiker, komponist og kunstner i utvikling.

  • Spiller du musikken du elsker?
  • Hvordan ser du for deg livet etter studiene?
  • Har du noen gang vurdert å slutte å spille, hvorfor fortsatte du?
  • Ser du på deg selv mest som student eller musiker, eller begge deler?

Vi er heldige og har fått med oss Tanja Orning til å dele sine tanker rundt tema.

Kun åpent for studenter
Gratis boller, kaffe og frukt!

STUDENTtalks er et nytt diskusjonsforum for studentene ved NMH. Her er det rom for samtale, kritikk og diskusjon rundt det å skulle bli (eller å være?) en utøvende musiker/komponist på skolen og i samfunnet i dag. Forumet er kun åpent for studenter, og de som skal innlede samtalen.

Temaer og datoer videre

7. mars - NMH: hva er din drømmeskole? 
25. mars - SAMFUNNET: og musikerne

Spørsmål? Kontakt

gurousal@gmail.com
guoste.tamulynaite@gmail.com 

ME: my artistic development 

Keynote: Tanja Orning

Students only
Free coffee, fruit and buns!

STUDENTtalks are a new forum for discussion between students at NMH. We will talk, criticize and discuss topics concerning how to become (or how to be?) a performing artist/composer at school and in society. The forum is for students and the keynote speaker only.

In the first meeting we will discuss what it means to be a musician, composer and artist. Do you play the music you love? How do you imagine your life will be after your studies? Have you ever considered to quit playing your instrument, why didn't you? How do you see yourself; as a student, musician, an artist, or all of them?

We're lucky to have Tanja Orning with us to share her thoughts around the topic!

Next topics and dates
March 7 - NMH: what is your dream school?
March 25 - SOCIETY: and musicians

Questions? Contact
gurousal@gmail.com
guoste.tamulynaite@gmail.com