Søk innovasjonsmidler for 2019/20

CEMPE utlyser nå innovasjonsmidler for neste studieår. Utvidet søknadsfrist 1. april.

Har du en ide som du ønsker å utprøve? Kan ideen bidra til å styrke studenters refleksjon rundt sin egen kunstneriske utvikling? Eller styrke samarbeid og interaksjon mellom lærere, studenter, institusjoner eller på tvers av faggrenser og sjangre? Da oppfordrer vi deg til å søke.

Foto: Kimm Saatvedt

Innovasjonsmidler

Har du en idé som du ønsker å utprøve? Kan ideen potensielt bidra til…

 • å styrke studenters refleksjon rundt sin egen kunstneriske utvikling? 
 • å forberede utøverstudenten bedre til dagens og fremtidens musikkliv? 
 • å integrere kunstnerisk forskning i utøverstudiene?
 • å styrke hovedinstrumentundervisningen gjennom nye modeller?
 • å styrke samarbeid og interaksjon mellom lærere, studenter, institusjoner eller på tvers av faggrenser og sjangre? 
 • å styrke studenters kvalitet og bevissthet i egenøving?
 • å gjøre undervisningen mer studentsentrert? 
 • å styrke bruken av digitale verktøy i høyere musikkutdanning?

Da oppfordrer vi deg/dere til å søke om innovasjonsmidler for studieåret 2019-20!

Prosjekter som får tildelt innovasjonsmidler vil bli bedt om å skrive en prosjektrapport til publisering på CEMPEs nettsider. Det er også ønskelig at personer som får innovasjonsmidler deltar inn i eventuelle seminarer og konferanser arrangert av CEMPE. 

Hva kan det søkes om?

Det kan søkes om inntil 50.000 kr (inklusive sosiale kostnader) for studieåret 2019-20, og støtten kan brukes til driftsutgifter og/eller frikjøp av tid for å arbeide med prosjektet. 

Tidligere prosjekter som har fått innovasjonsmidler fra CEMPE

Hvem kan søke?

Faglig ansatte ved institusjoner som er tilknyttet Rådet for Utøvende Musikkutdanning (RUM) eller andre høyskoler som tilbyr musikkutdanning kan søke. Det forutsettes at søknaden er godkjent og støttet av instituttleder/dekan.

Kriterier for vurdering:

 • Prosjektet skal være gjennomførbart i løpet av studieåret 2019-20
 • Prosjektet skal bidra til å belyse ett eller flere av CEMPEs målområder 
 • Prosjekter som innebærer samarbeid mellom flere lærere, gjerne på tvers av fag, vil bli prioritert

Om søknaden

Søknaden skal være på 1000-1500 ord og inneholde følgende momenter:

 • Hva man ønsker å undersøke/prøve ut, med henvisning til hva som er gjort på området før 
 • Hvordan prosjektet skal gjennomføres (metode/fremgangsmåte) 
 • Tidsplan
 • Prosjektets relevans for høyere musikkutdanning
 • Egne forutsetninger for å gjennomføre prosjektet
 • Plan for hvordan prosjektet kan formidles internt og eksternt 
 • Budsjett: Hvor mye søkes det om og hva skal det brukes til
 • Hvor mye av egen FoU-tid som vil brukes til prosjektet, eller hvordan man får annen støtte til prosjektet fra egen institusjon/eksterne midler

Søknaden må følges av bekreftelse fra instituttleder/dekan (signert og datert) med følgende tekst: «Denne søknaden er godkjent av instituttet/fakultetet. En ev. tildeling vil bli administrert av instituttet/fakultetet, ved at CEMPE sender et tildelingsbrev og at vertsinstitusjonen fakturerer NMH.»

Hvor sender man søknaden?

Søknaden med vedlegg sendes senest 1. april 2019 til rådgiver Lotte F. Rasmussen Gordon, lotte.gordon@nmh.no 

For mer informasjon, kontakt senterleder Jon Helge Sætre, jon.h.saetre@nmh.no eller nestleder Ingfrid Breie Nyhus, ingfrid.b.nyhus@nmh.no. 
 

 

imported-image

Jon Helge Sætre

Førsteamanuensis / leder for CEMPE

Musikkpedagogikk

imported-image

Ingfrid Breie Nyhus

Forsker
Fagseksjon for klaver, akkompagnement, gitar og akkordeon
Sist oppdatert: 15. november 2018