Om CEMPE

Norges musikkhøgskole er et Senter for fremragende utdanning i musikkutøving for perioden 2014 - 2023, med navnet CEMPE (Centre of Excellence in Music Performance Education).

CEMPE er en katalysator for kunnskapsutvikling om undervisning og læring i høyere musikkutdanning, og gjennom prosjekter, nettverk og innovative forsøk utforsker senteret undervisningsformer, arbeidsmåter og utdanningsinnhold for studenter som skal møte framtidens musikkliv.

Senter for fremragende utdanning

Senterstatus tildeles miljøer i universitets- og høgskolesektoren som framstår som innovative og med dokumentert fremragende kvalitet i eksisterende utdanning. Hensikten med ordningen er å utvikle ny kunnskap og erfaring som også skal spres til andre miljøer.

NOKUT (Nasjonalt organ for kvalitet i utdanningen) står bak ordningen, som ble etablert av Kunnskapsdepartementet i 2010. Fra januar 2019 overtar Diku (Direktoratet for internasjonalisering og kvalitetsutvikling i høyere utdanning) ansvaret for SFU-ordningen.

Senterledelsen

Studentpartnere 2018-2019

  • Guro Utne Salvesen
  • Guoste Tamulynaite

Rådgivere

Stipendiater og Post doc

Ph.D: Veronica Ski-Berg: Institutionalizing Innovation

Ph.D: Torbjørn Eftestøl: Music...metamorphosis....becoming 

Post doc: Tanja Orning: På vei mot en ny utøverrolle i det 21. århundre 

Andre personer i CEMPE

Følg med 

Følg oss på Facebook for å få vite siste nytt om våre prosjekter, aktiviteter og samarbeider: CEMPE på Facebook

Sentrale dokumenter

Årsrapport 2018

Årsrapport 2017
Årsrapport 2016
Årsrapport 2015
Årsrapport 2014

Action Plan 2019-2023
Final report and recommendations of the Expert Panel (Interim Evaluation)

Prosjektbeskrivelse for senteret (søknad til NOKUT)
Tilleggsdokumentasjon (søknad til NOKUT)
Tilbakemelding på søknaden (fra NOKUT)

Sist oppdatert: 21. januar 2019