2019 CEMPE-team trapp ovenfra2.jpg

Om CEMPE

Norges musikkhøgskole er tildelt et Senter for fremragende utdanning i musikkutøving for perioden 2014–2023, med navnet CEMPE (Centre for Excellence in Music Performance Education).

CEMPE er en katalysator for kunnskapsutvikling om undervisning og læring i høyere musikkutdanning, og gjennom prosjekter, nettverk og innovative forsøk utforsker senteret undervisningsformer, arbeidsmåter og utdanningsinnhold for studenter som skal møte framtidens musikkliv.

Senter for fremragende utdanning

Senterstatus tildeles miljøer i universitets- og høgskolesektoren som framstår som innovative og med dokumentert fremragende kvalitet i eksisterende utdanning. Hensikten med ordningen er å utvikle ny kunnskap og erfaring som også skal spres til andre miljøer.

NOKUT (Nasjonalt organ for kvalitet i utdanningen) står bak ordningen, som ble etablert av Kunnskapsdepartementet i 2010. Fra januar 2019 overtok Diku (Direktoratet for internasjonalisering og kvalitetsutvikling i høyere utdanning) (diku.no) ansvaret for SFU-ordningen.

Senterledelsen

Studentpartnere 2018–2020

  • Guro Utne Salvesen
  • Guoste Tamulynaite

Studentpartnerne kan kontaktes på cempe.partners@nmh.no.

Rådgivere

Stipendiater og postdoc.

CEMPEs styringsgruppe

Følg med 

Følg oss på Facebook for å få vite siste nytt om våre prosjekter, aktiviteter og samarbeider: CEMPE på Facebook.

Sentrale dokumenter

Sist oppdatert: 21. januar 2019