Senter for Fremragende Utdanning

Sentre for fremragende utdanning (SFU-ordningen) er en nasjonal ordning for å stimulere fremragende kvalitet i norsk høyere utdanning. Ordningen ble opprettet i 2010 og finansieres av Kunnskapsdepartementet. Det finnes per i dag åtte sentre. Direktoratet for internasjonalisering og kvalitet i høyere utdanning (Diku) tok over ansvaret for ordningen av SFU-ene etter NOKUT 1. januar 2019. 


DIKU SFU logo


Les mer om SFU-ordningen og Diku

Sist oppdatert: 21. januar 2019