Referansegruppe

Referansegruppa for CEMPE består av:

  • Helena Gaunt: Professor, Viserektor og direktør for utdanning, Guildhall School of Music and Drama, London, England
  • John Harris: Musiker, the Rednoteensemble, Skottland
  • Juniper Hill:  Vitenskapelig ansatt, University College Cork, Irland
  • Martin Prchal: Viserektor, Royal Conservatoire, den Haag, Nederland
  • Frode Thorsen: Professor and instituttleder, Griegakademiet, Universitetet i Bergen og leder for Rådet for utøvende musikkutdanning (RUM), Norge
  • Frøydis Ree Wekre: Professor Emeritus ved Norges musikkhøgskole, Oslo, Norge
  • Tony Woodcock: Artist, Educator, Innovator, i “Scolopax Arts”, Spania.
  • Carl-Christian Kure: Student, leder av Studentutvalget ved Norges musikkhøgskole, Oslo, Norge

Referansegruppa gir råd om senterets virksomhet i henhold til de planer som foreligger for senteret , samt dokumentasjon som viser senterets aktiviteter og måloppnåelse. 

Ledelsen på Norges musikkhøgskole og CEMPE sammen med referansegruppa, oktober 2015. Foto: Kjetil A. Bjørgan, NMH.

 

Sist oppdatert: 23. mars 2015