CEMPEs styringsgruppe

CEMPEs styringsgruppe

I tillegg møter senterledelsen og studentpartnere som observatører ved anledning.

Styringsgruppa leder senterets virksomhet i henhold til

  • de planer som foreligger for senteret i henhold til søknaden og tilleggsdokumentasjonen
  • de styringssignaler som gis av styret
  • det budsjett som gjelder for virksomheten

Styringsgruppa avgir årlig rapport om virksomheten til styret ved NMH.

Sist oppdatert: 21. januar 2020