Prosjekter

FREMTIDENS MUSIKERE: CEMPEs mål er å styrke utøverutdanningen til beste for fremtidens musikere. Dette gjør vi blant annet ved å initiere, støtte og drive forsknings- og utviklingsprosjekter ved NMH, samarbeidsprosjekter nasjonalt og internasjonalt, samt støtte innovasjonsprosjekter ved de nasjonale utdanningsinstitusjonene.

MÅLOMRÅDER: Våre prosjekter og aktiviteter er knyttet til disse fem målområdene: