Prosjekter

Oversikt over alle CEMPE prosjekter 

Les mer om innovasjonsprosjekter støttet av CEMPE

FREMTIDENS MUSIKERE: CEMPEs mål er å styrke utøverutdanningen til beste for fremtidens musikere. Dette gjør vi blant annet ved å initiere, støtte og drive forsknings- og utviklingsprosjekter ved NMH, samarbeidsprosjekter nasjonalt og internasjonalt, samt støtte innovasjonsprosjekter ved de nasjonale utdanningsinstitusjonene.

MÅLOMRÅDER: Våre prosjekter og aktiviteter er knyttet til disse fem målområdene: 

  1. Sammenheng med musikklivet
  2. Studentenes kunstneriske utvikling
  3. Samarbeidsmodeller i utøvende undervisning
  4. Interaksjon mellom fag og sjangre
  5. Musikerens hverdag