Prosjekter

FREMTIDENS MUSIKERE: CEMPEs mål er å styrke utøverutdanningen til beste for fremtidens musikere. Dette gjør vi blant annet ved å initiere, støtte og drive forsknings- og utviklingsprosjekter ved NMH, samarbeidsprosjekter nasjonalt og internasjonalt, samt støtte innovasjonsprosjekter ved de nasjonale utdanningsinstitusjonene.

MÅLOMRÅDER: Våre prosjekter og aktiviteter er knyttet til disse fem målområdene: 

  1. Sammenheng mellom studier og musikkliv
  2. Studentenes kunstneriske utvikling
  3. Samarbeid i utøvende undervisning
  4. Interaksjon mellom fagområder og sjangre
  5. Musikerens hverdag

Oversikt over alle CEMPE-prosjekter 

Oversikt over pågående studentdrevne prosjekter støttet av CEMPE

Les mer om innovasjonsprosjekter støttet av CEMPE