Prosjekter

CEMPE jobber med prosjekter relatert til fremtidens musikerrolle, samarbeidsmetoder, øving, samt interaksjon mellom sjangre og fagområder.

Hovedinstrument

CEMPE utforsker og videreutvikler undervisning og læring knyttet til hovedinstrument. Tema for prosjektene er ulike tilnærminger til gruppe- og samarbeidslæring i hovedinstrument, samt undervisnings- og læringskulturer i hovedinstrumentundervisning.

> Se alle prosjekter med tema hovedinstrument

 

 

 

Øving

CEMPE videreutvikler kvaliteten på studentenes egenøving gjennom å utforske undervisning av øving. Prosjektene og workshopene er knyttet til øving i relasjon til hovedinstrumentundervisning, ulike sjangre, helse, prestasjonsforberedelse i det interaktive rom, sceniske aspekter, og samtidsmusikk. Vi gjennomfører også et utviklingsverksted i øving for studentene.

> Se alle prosjekter med tema øving

 

Praksis

CEMPE styrker og utvider utøvende musikkstudenters praksismuligheter og gir dem realistiske arbeidserfaringer innenfor relevante yrkesområder. Eksempler på pågående prosjekter er musikkfestivalen «Kulturtrøkk» i Hammerfest, praksis i sanntidsmusikk i Det norske Blåseensemblet, samt samarbeid med orkestre, festivaler og andre konsertarrangører.

> Se alle prosjekter med tema praksis

 

 

Frilanskarriere

CEMPE utvikler kunnskap om hvordan studenter kan forberede seg til å arbeide i et mangfoldig og globalisert musikkliv i rask endring. Prosjektene stiller følgende spørsmål: Hvordan kan kunstneriske ideer realiseres og gis mulighet til å leve videre? Hvordan kan bærekraftige musikerkarrierer utformes?

> Se alle prosjekter med tema frilanskarriere