Prosjekter

CEMPE jobber med prosjekter innenfor fire temaområder: hovedinstrument, øving, praksis og frilanskarriere.

Hovedinstrument

CEMPE utforsker og videreutvikler undervisning og læring knyttet til hovedinstrument. Tema for prosjektene er ulike tilnærminger til gruppe- og samarbeidslæring i hovedinstrument, samt undervisnings- og læringskulturer i hovedinstrumentundervisning.

> Se alle prosjekter med tema hovedinstrument

 

 

 

Øving

CEMPE videreutvikler kvaliteten på studentenes egenøving gjennom å utforske undervisning av øving. Prosjektene og workshopene er knyttet til øving i relasjon til hovedinstrumentundervisning, ulike sjangre, helse, prestasjonsforberedelse i det interaktive rom, sceniske aspekter, og samtidsmusikk. Vi gjennomfører også et utviklingsverksted i øving for studentene.

> Se alle prosjekter med tema øving

 

Praksis

CEMPE styrker og utvider utøvende musikkstudenters praksismuligheter og gir dem realistiske arbeidserfaringer innenfor relevante yrkesområder. Eksempler på pågående prosjekter er musikkfestivalen «Kulturtrøkk» i Hammerfest, praksis i sanntidsmusikk i Det norske Blåseensemblet, samt samarbeid med orkestre, festivaler og andre konsertarrangører.

> Se alle prosjekter med tema praksis

 

 

Frilanskarriere

CEMPE utvikler kunnskap om hvordan studenter kan forberede seg til å arbeide i et mangfoldig og globalisert musikkliv i rask endring. Prosjektene stiller følgende spørsmål: Hvordan kan kunstneriske ideer realiseres og gis mulighet til å leve videre? Hvordan kan bærekraftige musikerkarrierer utformes?

> Se alle prosjekter med tema frilanskarriere