Innovasjonsmidler 2018–2019

Studieåret 2018/2019 fikk syv innovasjonsprosjekter støtte fra CEMPE. Les om prosjektene her.

Studieåret 2018-19 ble det gjennomført CEMPE-støttede innovasjonsprosjekter ved Universitet i Bergen, Universitet i Tromsø, Musikkteaterhøyskolen og Norges musikkhøgskole.

Temaene for innovasjonsprosjektene spenner vidt – fra utfordringer med optimalisering av hakebrett og skulderstøtte for strykere, til filming av strupehodet på sangere og til bruk av teatermetodikk i musikkformidling.

Musikkfysiologi - økt kompetanse om musikerhelse i musikkutdanning

 • Institusjon: Griegakademiet, Universitetet i Bergen
 • Prosjektleder: Grete Ege

På innsiden – strupehodet til en sanger i aksjon

 • Institusjon: Griegakademiet, Universitetet i Bergen
 • Prosjektleder: Hilde Haraldsen Sveen.

Selvstudie av egen musikkterapeutisk improvisasjon gjennom filmopptak

 • Institusjon: Griegakademiet, Universitetet i Bergen
 • Prosjektleder: Simon Gilbertson

Økt tverrfaglig forståelse mellom sang- og dansefagene

 • Institusjon: Musikkteaterhøyskolen

The Sustainable Musician – bærekraftig musikkformidling

 • Institusjon: Universitetet i Tromsø
 • Prosjektleder: Charlotte Thingelstad og Miriam Wiik

«Finding Rest» – optimalisering av skulderstøtte og hakebrett hos fiolinister og bratsjister

 • Institusjon: Norges musikkhøgskole
 • Prosjektledere: Peter Herresthal og Stephen Parker

"Interplaying Folk Songs"

 • Institusjon: Norges musikkhøgskole
 • Prosjektledere: Gjertrud Pedersen og Unni Løvlid
Sist oppdatert: 20. desember 2018