Innovasjonsmidler 2019–2020

CEMPE støtter sju innovasjonsprosjekter i studieåret 2019-2020. Prosjektene utføres ved Universitetet i Bergen, Musikkteaterhøgskolen i Oslo, NTNU i Trondheim, Universitetet i Stavanger og ved Norges musikkhøgskole. 

 

Music of the Body

 • Institusjon: Universitetet i Bergen, Griegakademiet
 • Prosjektleder: Simon Gilbertson

Sounding Philosophy

 • Institusjon: Universitetet i Bergen, Griegakademiet
 • Prosjektledere: Dániel Péter Biró, Ingrid Catharina Geuens

Ensembleprosjekt ved jazzlinja-NTNU

 • Institusjon: NTNU, institutt for musikk
 • Prosjektleder: Njål Ølnes

Prosjektukebasert undervisning i musikkhistorie og verkanalyse

 • Institusjon: Universitetet i Stavanger
 • Prosjektleder: Per Dahl

Nye modeller for undervisning innen utøvende scenekunstfag

 • Institusjon: Musikkteaterhøyskolen
 • Prosjektleder: Johanne K. Hagen og Anne Cecilie R. Kvammen 

Didaktikk for sammensatte ensembler

 • Institusjon: Norges musikkhøgskole
 • Prosjektleder: Endre Lindstøl

Seminar i transkripsjon av folkemusikk:

 • Institusjon: Norges musikkhøgskole
 • Prosjektleder: Unni Løvlid
Sist oppdatert: 16. august 2019