STUDENTtalks

STUDENTtalks er et nytt diskusjonsforum for studentene ved NMH. Her er det rom for samtale, kritikk og diskusjon rundt det å skulle bli (eller å være?) en utøvende musiker på skolen og i samfunnet i dag. Forumet er kun åpent for studenter, og de som skal innlede samtalen.

STUDENT Talks ble startet våren 2019 som et diskusjonsforum for studentene ved NMH. Ideen bak var å skape rom for samtale, kritikk og diskusjon rundt det å skulle bli (eller å være?) en utøvende musiker/komponist på skolen og i samfunnet i dag. Et viktig poeng var at forumet kun skulle være åpent for studenter, og for dem som eventuelt var invitert for å innlede samtalen. Vi hadde en tanke om at det er andre temaer, diskusjoner og ikke minst formuleringer som vil oppstå i et slikt lukket forum. Forumene har stort sett vært innledet av studenter, etterfulgt av diskusjoner i grupper rundt dagens tema. Til slutt har vi hatt en oppsummering, hvor alle gruppene har lagt frem hovedpunkter fra sin diskusjon.

I løpet av 2019 ble det arrangert fem STUDENT Talks med følgende temaer: 

 1. MEG: Kunsterisk utvikling 
  • Innledet av Tanja Orning
 2. NMH: Hva er din drømmeskole?
  • Studentpanel: Selma French Bolstad, Siri Storheim, Magnus Løvseth og Martin Langerød
 3. SAMFUNNET: Utdanner vi musikere til en virkelighet som finnes?
  • Paneldebatt i kantina med: Therese Birkeland Ulvo, Anja Lauvdal, Lyder Øvreås Røed og Emilie Heldal Lidsheim
 4. Hvorfor spiller/lager vi den musikken vi gjør?
  • Studentpanel: Astrid Solberg, Ormar Maidre Aarvik og Ingrid Skåland Lia
 5. Hva betyr det å lykkes som musiker? 
  • Innledet av Siri Storheim og Anna Rødevand

Prosjektleder

imported-image

Guro Utne Salvesen

Konsulent
Studie- og FoU-seksjonen


Sist oppdatert: 19. mars 2020