Interaksjon mellom fagområder og sjangre

Målområde 4: CEMPE ønsker å styrke utøverutdanningen gjennom økt interaksjon og sammenheng mellom utøvende og teoretiske fag; mellom hovedinstrumentundervisning og støttefag. Vi undersøker hvordan økt interaksjon og kunnskapsutveksling på tvers av sjangre kan styrke høyere musikkutdanning.

> Se alle CEMPEs prosjekter innenfor dette målområdet