Studentens kunstneriske utvikling

Målområde 2: CEMPE undersøker måter å styrke utdanningen på, med mål om at studentene utvikler et bevisst forhold til sin musikerrolle og kunstneriske ståsted. Prosjektene omhandler refleksjon over kunstnerisk utvikling og identitet, og hvordan utviklingen av det kunstneriske forskningsfeltet kan bidra til at musikkutøverutdanningen styrkes.

> Se alle CEMPEs prosjekter innenfor dette målområdet