Musikerens hverdag

Målområde 5: CEMPE undersøker utviklingsbehov i musikkstudentens daglige virke. Prosjektene er knyttet til videreutvikling av kvalitet og bevissthet i studentenes egenøving og forberedelser, samt fysiske og psykiske utfordringer.

> Se alle CEMPEs prosjekter innenfor dette målområdet