Sammenheng mellom studier og musikkliv 

Målområde 1: CEMPE utvikler kunnskap om overgangen fra å være student til å spille en aktiv rolle i et mangfoldig og globalisert musikkliv i rask endring, gjennom prosjekter som omhandler det å gå inn i et arbeidsliv som frilansmusiker/portfoliomusiker og som omhandler studenters erfaring og interaksjon med arbeidslivet. Vi utvider utøvende musikkstudenters praksismuligheter og vil gi dem realistiske innblikk i relevante yrkesområder.

> Se alle CEMPEs prosjekter innenfor dette målområdet