Samarbeid i utøvende undervisning

Målområde 3: Vi undersøker undervisnings- og læringskulturer i hovedinstrumentundervisning, og utforsker muligheter for å styrke disse gjennom ulike samarbeidsmodeller. Tema for prosjektene er ulike tilnærminger til gruppe- og samarbeidslæring, slik som team-basert hovedinstrumentundervisning, studentledede samarbeidsmodeller og samspillsundervisning mellom studenter og lærere.

> Se alle CEMPEs prosjekter innenfor dette målområdet

Prosjekter som er finansiert av innovasjonsmidler