Publikasjoner

CEMPE publiserer i SFU-magasinet, i egen skriftserie, og i internasjonale tidsskrift.

Magasin om Sentre for fremragende utdanning

Utgave 2/2015

Sammen med Sentre for fremragende utdanning gir NOKUT ut et magasin med nyheter fra Norges fremste utdanningsmiljøer, der CEMPE er representert med aktuelt stoff i hver utgave.

Se alle utgaver av magasinet

 

 

 

NMH-publikasjoner

Å lære sammen, Ingrid M.
Hanken (red.)

Senterets egen skriftserie utgis som NMH-publikasjoner og rapporterer om ulike prosjekter fra CEMPE.

Se alle våre publikasjoner

 

 

 

 

 

Artikler og avhandlinger

Oversikt over senterets publiserte artikler i internasjonale fagfellevurderte tidsskrift, samt avhandlinger og masteroppgaver relatert til senterets tematikk. Se alle artikler og avhandlinger.

 

Sist oppdatert: 7. desember 2017