Samarbeid, nettverk og formidling

En viktig del av CEMPEs arbeid skjer gjennom bygging av nettverk og dialog med ulike samarbeidspartnere.

Nasjonalt samarbeid

På nasjonalt plan samarbeider vi med Råd for utøvende musikkutdanning (RUM). Årlig legges det et CEMPE-seminar til en av RUM sine medlemsinstitusjoner, og flere fagpersoner fra de ulike nasjonale institusjonene er knyttet til senteret gjennom CEMPEs innovasjonsmidler, eller via andre prosjekter.

Internasjonalt samarbeid

På internasjonalt plan samarbeider vi med den europeiske organisasjonen for høyere musikkutdanningsinstitusjoner AEC, særlig gjennom den nyetablerte “Platform for Learning and Teaching in Music Performance Education”. Gjennom LATIMPE, drifter vi nettsiden latimpe.eu, der europeiske musikkutdanningsinstitusjoner kan dele sine erfaringer fra forskning og utvikling i undervisning og læring i musikkutøverutdanningen.

Les mer om LATIMPE her.

CEMPE er tilknyttet ulike nettverk internasjonalt og nasjonalt, slik som RENEW, NAIP, Healthy Conservatoires Network, European Creative Futures, European Chamber Music Academy, Olympiatoppen, Sommerakademiet Voksenåsen m.fl.

Formidlingsaktiviteter

Våren 2018 arrangerte CEMPE fagseminaret «Education for Music Entrepreneurship» sammen med European Creative Futures. Høsten 2018 arrangerte vi konferansen «Becoming Musicians – student involvement and teacher collaboration in higher music education» i samarbeid med AEC.

I 2019 og 2020 planlegges seminarer og konferanser som omhandler musikerhelse, interaksjon mellom teori og utøving, interaksjon på tvers av sjangre, og improvisasjon i klassisk kontekst.

CEMPE talks er en arena for diskusjon av aktuelle temaer tilknyttet høyere musikkutdanning, åpent for studenter, lærere og forskere. Fra 2019 arrangereres CEMPE talks 2-3 ganger pr semester.

Sist oppdatert: 7. desember 2018