Om senteret

Senter for utdanningsforskning i musikk  (Centre for Educational Reseach in Music, CERM) samorganiserer forsknings- og utviklingsprosjekter om og for musikkutdanning. Det skal bidra til å synliggjøre og styrke musikkutdanning som forskningsfelt så vel som å styrke denne utdanningen i seg selv, i alle sine former.

CERM er et forsknings- og utviklingssenter med ansvar for å tilrettelegge for og gjennomføre prosjekter som setter undervisning og læring i musikkutdanning/musikkopplæring/musikkpedagogisk virksomhet i fokus. Det inkluderer også relasjonen til ulike praksisfelt slik som grunnopplæring, kulturskolen, det frivillige musikkliv og andre høyere utdanningsinstitusjoner. Forskning og faglig utviklingsarbeid innen CERM vil kunne bygge opp under institusjonenes arbeid med utdanningskvalitet.

Hva gjør senteret?

 • Samorganiserer forsknings- og utviklingsprosjekter om og for alle typer høyere musikkutdanning og musikkopplæring i videregående skole, kulturskole, grunnskole og det frivillige musikklivet, samt musikkpedagogisk grunnlagstenkning.
 • Synliggjør Musikkhøgskolens fag- og forskningskompetanse om musikkutdanning og -opplæring på alle disse områdene.
 • Er en ressursbank for prosjekter innenfor utdanningsforskning i musikk, nasjonalt og internasjonalt.
 • Arrangerer symposier og workshops om utdanningsforskning i musikk.
 • Deltar i og utvikler internasjonale nettverk for utdanningsforskning i musikk.

Hvilke emner forsker vi på?

 • Instrumental- og vokalundervisning.
 • Organisering og ledelse av arbeid med utdanningskvalitet.
 • Læringsprosesser i utøvende og skapende kunstnerisk virksomhet.
 • Undervisning i musikkformidling for nye målgrupper og nye arenaer.
 • Barn og unges musikkopplæring i kulturskole, grunnskole, det frivillige musikkliv.
 • Musiker- og musikklærerutdanning.
 • Musikkutdanning og yrkespraksis.
 • Utvikling av læremidler i musikkundervisning.

Senterledelse

imported-image

Siw Graabræk Nielsen

Professor

Musikkpedagogikk

sidsel.karlsen.jpg

Sidsel Karlsen

Professor

Musikkpedagogikk

Sist oppdatert: 2. januar 2019