Harmonisk lytting

Harmonisk lytting er ei systematisk oppbygget digital lærebok for studenter i høyere musikkutdanning.

Læreverket er skrevet av Ingunn Fanavoll Øye, dosent i gehørtrening ved NMH fram til 2018, og tilrettelagt for nett av NMH-publikasjoner
Lytteeksemplene er spilt av Øye selv, og tatt opp av av Jonas Howden Sjøvaag.

Forord

Denne boka er laget for musikkstudenter og andre som vil skaffe seg bedre lyttekjennskap til grunnleggende akkorder og harmoniske forbindelser. Som musiker er det viktig å forstå den harmoniske utviklingen i musikken. Det harmoniske feltet er imidlertid komplekst, siden det er mange toner som sammen danner en akkord. Før man gyver løs på store verk fra musikklitteraturen kan det derfor være lurt å «tørrtrene» litt med kortere koralstrofer.

Gehør og teori

Boka vektlegger gehørinnfallsvinkler til det akkordiske. Det er likevel viktig at gehøret kan støtte seg på god teoretisk oversikt, og teori er tatt med i den grad det kan støtte lyttingen. Det er imidlertid viktig å understreke at dette ikke er ei satslærebok, og «satslære-regler» er derfor i stor grad utelatt. 

Lytt til klangen

En gjennomgående metodisk innfallsvinkel i boka er lytting til klangforskjeller: Nesten like akkordprogresjoner settes opp mot hverandre, slik at man kan sammenligne det klanglige uttrykket i akkorder man har lært med nye man skal lære. 

Siden lytting er en viktig arbeidsmetode, også uten at man ser et notebilde, er det lagt vekt på at lydbildet skal være mest mulig oversiktlig og ikke skape forvirring. Derfor er alle eksempler i 4/4 takt, og alle akkordrekker (med noen få unntak) starter med tonika. Siste akkord i rekkene er lang (av en halvnotes varighet), for tydelig å signalisere fraseslutt. I analysene brukes funksjons- og besifringssymboler – funksjonsanalyse som det primære med besifring som støtte.

Oppbyggingen av boka

Emnene presenteres i en rekkefølge som skal gjøre det enklest mulig å få oversikt over lydbildet. Derfor kommer for eksempel akkordfremmede toner tidlig, som hjelp til å orientere seg i fargerike akkorder. Boka har en progresjon hvor det som blir gjennomgått bygger på det som allerede er gjennomgått. Likevel er tanken at man også skal kunne bruke boka tilnærmet som et oppslagsverk og gå inn i kapitlene etter eget valg og ønske, for å kunne styrke lyttingen på de områder man mener man trenger. 

Lyd og bilde

Notebildene er utstyrt med avspillingsknapp for avspilling av lyden. Knappen kan skjule viktig informasjon i notebildet, men trykkes pause under avspilling, blir notebildet stående uten dette ekstraelementet. I presentasjon av nye akkorder spilles lyden av mens man ser notebildet. Etter at nytt akkordmateriale er presentert, kan man teste seg i oppgaver hvor bare lyden høres. I fasiten fins disse oppgavene med både lyd og bilde. 

Revidert utgave

Dette er en revidert utgave av boka som første gang ble utgitt på Unipub forlag i 2009. Stor takk til Anne Katrine Bergby og Nils E. Bjerkestrand for verdifulle råd både den gang og nå. Takk også til NMH som har lagt til rette for publisering av dette materialet.

Drammen, mai 2019
Ingunn Fanavoll Øye

Sist oppdatert: 12. april 2018