3. Forholdningsakkorder og gjennomgangsakkorder

I dette kapittelet gjennomgås akkorder som har sammenheng med noen av de akkordfremmede tonene i kapittel 2.

Sist oppdatert: 21. november 2018