3.2 Gjennomgangsakkorder

På samme måte som en forholdningsakkord har fellestrekk med forholdningstonen, er det likhet mellom en gjennomgangsakkord og gjennomgangstonen. Likheten ligger i hvordan basstemmen beveger seg til og fra en gjennomgangsakkord. Du husker sikkert at gjennomgangstonen ble innført trinnvis og beveget seg trinnvis videre i samme retning, og at den kom på ubetont tid. Det samme gjelder for basstonen i gjennomgangsakkorder.

Det fins flere gjennomgangsakkorder, men her skal vi konsentrere oss om én av dem, T5. Grunnen til at denne akkorden løftes frem her, er at den så lett kan forveksles med en annen akkord, nemlig kvartsekstforholdning for dominanten, som nettopp er gjennomgått.

Oppbygningen av de to akkordene er lik – de inneholder de samme tonene – men de brukes helt forskjellig og har helt forskjellig virkning i sammenhengen. Spesielt for T5-akkorden er:

  • Den forekommer på ubetont tid.
  • Bassen innføres og videreføres trinnvis i samme retning, og utfyller dermed et tersintervall.
  • Gjennomgangsakkorden er gjerne plassert mellom to like funksjoner.

Eksempel 26 viser bruk av T5-akkorden:

Eksempel 26

Nedenfor ser du parvise akkordprogresjoner som viser forskjellen i bruken av dominantkvartsekstforholdningen og T5.  Merk deg

  • at dominantkvartsekstforholdningen kommer på betont tid, mens T5-akkorden kommer på ubetont tid.
  • at akkordene har helt forskjellige roller i sammenhengen.
  • at basslinjen er forskjellig.
  • at akkordene videreføres forskjellig.

Eksempel 27

Sist oppdatert: 21. november 2018