4. Bitreklanger

Du har lært at de treklangene som kan bygges opp med toneartens toner på 1., 4. og 5. skalatrinn kalles hovedtreklanger. Treklanger bygd opp av toneartens toner på de andre skalatrinnene kalles bitreklanger.

Sist oppdatert: 21. november 2018