4.2 Kadenser med bitreklanger

To kadenser med bitreklanger er svært vanlige. Disse er skuffende kadens og 2-5-1-kadens.

Skuffende kadens består av akkordene D Ts. Det ”skuffende” elementet består i at dominanten etterfølges av en Ts istedenfor en tonika, men denne effekten er nok tydeligst når hovedtonearten er i dur, slik at Ts blir en mollakkord. Hvordan synes du effekten blir når Ts er en dur-akkord?

Nedenfor ser du parvise akkordprogresjoner hvor forbindelsen D T blir sammenlignet med D Ts, og dur blir sammenlignet med moll. Lytt til klangforskjellene mellom nesten like akkordprogresjoner!

Eksempel 31

Den andre kadensen, 2-5-1-kadensen, har fått sitt navn etter bassgangen i progresjonen, som er knyttet til akkordene Ss D T. I denne formen forekommer kadensen bare i dur. (I neste kapittel om biseptimakkorder kommer vi nærmere tilbake til dette.) Lytt til klangforskjellen i sammenligning med den tonale kadens, som 2-5-1-kadensen kan ses som en variant av.

Eksempel 32

Sist oppdatert: 21. november 2018