4.3 Progresjoner med akkorder du har lært til nå

Nedenfor finner du akkordprogresjoner i forskjellige tonearter, i dur og moll, som inneholder akkorder som er gjennomgått til nå. Lytt til akkordprogresjonene og prøv å bestemme akkordene før du ser på notebildet i fasiten. Her er noen lytteråd:

  • Det er fremdeles en god innfallsvinkel å lytte etter basslinjen på skalatrinn, men husk at det ikke lenger er snakk om bare hovedtreklanger og omvendinger av disse. For å skille ut bitreklangene, lytt etter tonekjønn, som skal være motsatt av hovedtoneartens tonekjønn.
  • Siden de tydeligste kjennetegnene på bitreklanger er beliggenhet og tonekjønn vil du ha god nytte av å tenke besifring når du skal bestemme disse akkordene.

Sist oppdatert: 21. november 2018