5. Biseptimakkorder

Som navnet tilsier inneholder biseptimakkorder septim. Du har hittil lært om septimer i forbindelse med dominant: Ved å tilføye liten septim til en durakkord, blir akkorden dominantisk. Septimene i biseptimakkordene har en helt annen effekt og tilfører akkordene en rikere klangfarge uten å endre funksjonen.

Sist oppdatert: 21. november 2018