6. Tonale utsving

Når musikkforløpet beveger seg til en annen toneart uten at forankringen til den opprinnelige tonearten er brutt, får vi et tonalt utsving. Overgangen til en ny toneart skjer ved bruk av en bikadens, det vil si dominant og eventuelt subdominant til den nye tonearten. Disse akkordene kalles i den opprinnelige tonearten bidominant og bisubdominant.

I dette kapittelet gjennomgås først bruk av bare bidominanter og deretter lengre tonale utsving med flere akkorder i den nye tonearten.

Sist oppdatert: 21. november 2018