6.2 Lengre tonale utsving

Dersom oppholdet i den nye tonearten er lengre, settes flere akkordsymboler i parentes i analysen. Alle akkordfunksjoner som står inne i en parentes, tilhører en ny toneart.

Nedenfor ser du akkordprogresjoner med lengre utsving enn bare en bitreklang. I disse utsvingene brukes både bisubdominant og bidominant, og den nye tonearten blir dermed godt etablert.

Legg merke til at analysen i eksempel a) og b) har samme akkordfunksjoner frem til siste akkord, og her ser du derfor i praksis at det er første akkord etter parentesen som viser hvor utsvinget går.

Legg også merke til at det i noen tilfeller, som i eksempel b), går an å oppfatte første og andre akkord i andre takt som Ts (D) i stedet for (S D). Det er imidlertid viktig at du lærer deg til å lytte til akkorder som del av større sammenhenger, og ikke som enkeltstående akkorder.

Dur

Eksempel 40

Moll

 

Sist oppdatert: 22. november 2018