6.3 Progresjoner med akkorder du har lært til nå

Nedenfor står akkordprogresjoner i forskjellige tonearter med akkorder som er gjennomgått til nå. Lytt til akkordprogresjonene og prøv å bestemme akkordene, før du ser på notebildet i fasiten. Her er noen lytteråd for å kjenne igjen bidominanter:

  • Lytt etter om akkorden tilhører en annen toneart.
  • Lytt etter grunntonene i en bidominant og dens tonika – de skal stå i samme forhold som skalatrinn 5-1, slik som mellom dominant og tonika i hovedtonearten.
  • Husk at en bidominant alltid er en durakkord – tersen må være stor for at den skal inneholde ledetone til sin tonika. Merk deg også at septimen alltid er liten – til forskjell fra biseptimakkorder i dur, hvor septimen er stor.

Sist oppdatert: 22. november 2018