7.2 Alterert vekseldominant

Alterert vekseldominant har lavalterert (senket) kvint, og kvinten ligger normalt i basstemmen. Akkorden forekommer i tre former som har fått nasjonale navn – fransk, tysk og italiensk form. Også vanlig dominant kan altereres på samme måte. Eksempelet nedenfor viser alterert vekseldominant fra grunnstillingsform via 2. omvending til de altererte formene.

Eksempel 44

Legg merke til likheten mellom de tre formene:

  • de har alle senket kvint i bassen
  • de inneholder alle septim
  • de inneholder alle ters

De tre akkordtonene som her er nevnt er de som utgjør den italienske formen. Lytt til de klanglige forskjellene mellom de tre formene, og beskriv for deg selv hva du synes forskjellene består i.

Det kan være en fordel å ta utgangspunkt i besifringen når man skal lære seg disse tre variantene, og tenke akkordene bygd opp fra basstonen, som i dette tilfellet er Ass. Legg merke til at den tyske formen klinger som en D7-akkord.

Nedenfor ser du parvise akkordprogresjoner i dur og moll som viser bruk av vekseldominant uten og med alterasjon. Legg merke til at den altererte vekseldominanten er lik i dur og moll. Lytt etter basstonen som ligger en liten sekund over dominantens grunntone og videreføres trinnvis ned til denne.

Lytt også til tersen i vekseldominanten, som leder opp til grunntonen i dominanten. Den altererte vekseldominanten tilbyr dermed en dobbel ledetonevirkning, ved at tersen i akkorden og den senkede kvinten videreføres en liten sekund i hver sin retning til dominantens grunntone.

Dur

Eksempel 45

Moll

Sist oppdatert: 22. november 2018