2. Akkordfremmede toner

Akkordfremmede toner er toner som ikke hører med i akkorden, og som skaper en dissonantisk effekt i måten de opptrer . Et viktig kjennetegn ved akkordfremmede toner er om de kommer på betont eller ubetont tid.

De akkordfremmede tonene som kommer på betont tid blir mer fremtredende og skaper derfor større dissonantisk effekt enn dem som kommer på ubetont tid.

Merk deg at det ikke handler om hvilket forhold disse tonene har til akkordgrunntonen – om de for eksempel er en kvart eller none – men om måten disse tonene blir brukt på for å skape effekt. De akkordfremmede tonene er samlet i kategorier som sier noe om deres egenskaper.

I dette kapittelet gjennomgås noen av de mest sentrale diatoniske akkordfremmede tonene, for at du skal være oppmerksom på virkningen av dem når du bestemmer akkorder i et harmonisk forløp. De akkordfremmede tonene som gjennomgås med definisjon og eksempler i dette kapittelet, er:

  • gjennomgangstone
  • dreietone
  • forholdningstone
  • forslagstone
  • orgelpunkt/liggetone

For at du skal få en sterkere opplevelse av de akkordfremmede tonene anbefales det at du spiller eksemplene også uten dem, til sammenligning – altså at du erstatter akkordfremmede toner med akkordegne toner.

Sist oppdatert: 18. april 2018