2.1 Gjennomgangstone

En gjennomgangstone forekommer på ubetont tid. Den innføres og videreføres trinnvis i samme retning og utfyller dermed et tersintervall.

Eksempel 18

 

Sist oppdatert: 21. november 2018