2.3 Forholdningstone

En forholdningstone kommer på betont tid. Den er forberedt, det vil si at den finnes i samme stemme i foregående akkord som en akkordegen tone.

Eksempel 20

Sist oppdatert: 21. november 2018