2.4 Forslagstone

En forslagstone kommer på betont tid, som forholdningstonen, men forslagstonen er ikke forberedt. Den kan innføres trinnvis eller sprangvis, avhengig av stiluttrykk.

Eksempel 21 a

Eksempel 21 a

Sist oppdatert: 21. november 2018