Eksempel 14 (etter dominant-11-akkord)

Eksempel 14 a)

Eksempel 14 b)

Eksempel 14 c)

Eksempel 14 d)

Sist oppdatert: 22. november 2018