Eksempel 17 (etter dominant-13- og dominant-6-akkord)

Eksempel 17 a)

Eksempel 17 b)

Eksempel 17 c)

Eksempel 17 d)

Sist oppdatert: 22. november 2018