Eksempel 33 (etter bitreklanger)

Eksempel 33 a)

Eksempel 33 b)

Eksempel 33 c)

Eksempel 33 d)

Eksempel 33 e)

Eksempel 33 f)

 

Sist oppdatert: 22. november 2018