Eksempel 41 (etter tonale utsving)

Eksempel 41 a)

Eksempel 41 b)

Eksempel 41 c)

Eksempel 41 d)

Eksempel 41 e)

Eksempel 41 f)

Eksempel 41 g)

Eksempel 41 h)

Eksempel 41 i)

Eksempel 41 j)

Eksempel 41 k)

Sist oppdatert: 22. november 2018