1. Hovedtreklanger

1. Hovedtreklanger

I dette kapittelet gjennomgås de tre hovedtreklangene med sine vanligste tilleggstoner og kadenser. Med hovedtreklanger menes treklangene bygd opp på 1., 4. og 5. skalatrinn i tonearten, henholdsvis med funksjonsnavnene tonika (T), subdominant (S) og dominant (D). Disse tre akkordene inneholder alle tonene i tonearten. Akkordene forekommer i grunnstilling – med akkordgrunntonen i bass – og i omvendinger – med akkordens ters eller kvint som basstone. Ved omvendingsakkorder skrives henholdsvis tallene 3 og 5 under akkordsymbolet. Nedenfor ser du et eksempel som viser disse akkordene. Ved bruk av besifring skrives akkordene med grunntonen som symbol. Ved omvending brukes i tillegg skråstrek etterfulgt av basstonen. 

Eksempel 1

Noteeksempler og avspilling

Notebildene i denne læreboka er utstyrt med avspillingsknapp for avspilling av lyden. Avspillingsknappen kan skjule viktig informasjon i notebildet, men trykker du pause under avspilling, blir notebildet stående uten dette ekstraelementet.

Sist oppdatert: 12. april 2018