1.6 Subdominant med tillagt og stedfortredende sekst

Det er svært vanlig at subdominanten forekommer med sekst. Seksten kommer i tillegg til (er tillagt) eller i stedet for (er stedfortredende for) kvinten i akkorden. 

Eksempel 9

Merk deg at et 6-tall i et besifringssymbol betyr at seksten kommer i tillegg til kvinten, slik at besifringssymbolet F6 her tilsvarer funksjonssymbolet hvor både kvint og sekst er med. Merk deg også at funksjonen S6 i dur, med besifring skrives som en mollakkord med ters i bass (jf. besifringssymbolet for dominant-6-akkord).

Nedenfor ser du parvise progresjoner hvor du kan sammenligne klangen av ulike S-akkorder.

  • Lytt til dissonansen i subdominant med tillagt sekst – som en sekund-dissonans eller septim-dissonans mellom akkordens kvint og sekst.
  • Merk deg at i en durtoneart vil subdominant med stedfortredende sekst også kunne oppfattes som 2. trinns sekstakkord i moll, slik den betegnes i besifring (Dm/F i C-dur).
  • Når du hører en subdominant med sekst, forestill deg kvinten og syng den, og lytt så etter om den er med i akkorden eller ikke. Når du har fått kvinten så klart frem i bevisstheten, blir det lettere for deg å høre om den faktisk er med i akkorden eller ikke.

Eksempel 10

 

 

Sist oppdatert: 5. juni 2018