1.8 Dominant-11-akkord

Du har lært om D7- og D9-akkord. Med enda en ters tilføyd i dominantakkorden blir den 11. tonen en del av akkorden. Denne tonen tilsvarer kvarten i akkorden og ligger på 1. trinn i tonearten. Dersom man tar med alle tonene i akkorden nedenfra og opp, kan man også se den som to treklanger oppå hverandre: En dominant-treklang nederst og en subdominant-treklang øverst. Denne representasjonen av to av hovedtreklangene i akkorden preger dens klanguttrykk. Tersen og kvinten er ofte utelatt i akkorden.

Eksempel 12

Nedenfor ser du akkorden brukt i sammenligning med subdominantakkorden.

  • Lytt til klangforskjellen i de to akkordprogresjonene. Merk deg den store likheten dominant-11-akkorden har til subdominantakkorden, til tross for at den er en dominantisk akkord.
  • Lytt til basstonen i D11-akkorden, som gir den sin dominantiske karakter.
  • Legg merke til melodigangen 1-1 i progresjonen. Akkorden brukes ofte i forbindelse med denne melodigangen, som gir en liggetone-effekt (se nærmere om liggetoner i kapittel 2).

Eksempel 13

 

 

Sist oppdatert: 5. juni 2018