1.10 Dominant-13- og dominant-6-akkord

Den 13. tonen i dominant-13-akkorden tilsvarer seksten i akkorden og ligger på 3. trinn i tonearten. Skillet mellom dominant 13-akkord og dominant-6-akkord går på om septimen er med i akkorden eller ikke. Dersom septimen er med, er det en dominant-13-akkord. En huskeregel kan være: 6+7=13, som indikerer at dersom både 6 og 7 er med, er det en 13-akkord. Kvinten, nonen og den 11. tonen utelates ofte i dominant-13-akkorden.

Eksempel 15

Nedenfor er D13 og D6 satt opp mot hverandre i parvis like akkordprogresjoner.

  • Lytt til den grunnleggende dominantvirkningen som ligger i akkordene, til tross for tilleggstonene.
  • Lytt til forskjellen mellom D6 og D13. Hvilken klangforskjell synes du det gir når akkorden er med septim, slik D13 er? Prøv gjerne å finne beskrivende ord for klangforskjellene, for å tydeliggjøre din egen opplevelse.
  • Merk deg at den trettende tonen i D13 og den sjette tonen i D6 blir toneartens 3. trinn, som også inngår i tonika-akkorden. I moll blir denne tonen senket – slik 3. trinn i tonearten blir. Lytt til virkningen av denne tonen i forbindelsen D13 -T og D6 -T.
  • Legg også merke til melodigangen 3-1 som ofte brukes i forbindelse med akkordene.
  • Merk deg besifringssymbolet for funksjonen D6!

Eksempel 16

 

 

 

 

Sist oppdatert: 5. juni 2018