1.3 Progresjoner med akkorder du har lært til nå

Nå kommer akkordprogresjoner i forskjellige tonearter og begge tonekjønn, som inneholder akkorder som hittil er gjennomgått. Meningen med disse akkordprogresjonene er at du skal kunne teste deg selv ved å bestemme akkordene ut fra lytting. Etterpå kan du sjekke med fasiten hvordan det gikk. Her er noen lytteråd:  

  • Syng melodien på skalatrinntall og finn ut hvilke akkordmuligheter trinnene gir. Syng også basslinjen på skalatrinn. Kombinasjonen av melodi- og basslinje gir stor informasjon om det harmoniske forløpet.
  • Legg merke til forskjellen i karakter i de ulike stillingene av akkorden – grunnstilling og omvendinger.
  • Finn grunntonen i akkorden, og bestem ut fra denne de andre tonene i akkorden. Bestem basstonen i akkorden ved å høre den i forhold til akkordgrunntonen.
  • Merk deg spesielt grunntonen i tonikaakkorden, den er fundamentet i tonearten. Legg merke til at denne tonen passer inn i subdominantakkorden som kvint, men ikke i dominantakkorden. Bruk denne kunnskapen til å skille hovedtreklangene fra hverandre: Syng tonikas grunntone og lytt etter om den passer inn i den akkorden du skal bestemme. Ved en dominantakkord er det naturlig å gå ned fra grunntonen til 7. trinn – ledetonen i tonearten – som hører hjemme i dominantakkorden.
  • Bruk både besifrings- og funksjonssymboler der hvor det er mulig. De to analysesystemene utfyller hverandre og gir deg større oversikt over det harmoniske forløpet.
  • For å forsterke din bevisshet om én type akkorder, for eksempel dominanter, kan du lytte bare etter slike akkorder i et musikkforløp. Det vil styrke ditt musikalske minne for karakteristiske trekk ved akkurat denne akkordtypen.
  • Når du hører en D7-akkord med kvint i bass bør du gjøre det til en regel å sjekke om den er med eller uten grunntone.
  • Lytt etter sammenhenger mellom akkordene – som at en dominant leder til en tonika, at to tonikaakkorder har samme grunnklang selv om de står i forskjellig stilling osv., og prøv å oppfatte to eller flere akkorder som enheter, slik for eksempel kadensene er.

Testoppgavene spilles først i normalt tempo, deretter langsomt.

 

Sist oppdatert: 22. november 2018